ПРОЕКТ ViceVersa

Проект "Viceversa"

Цією веб-сторінкою бажаємо розпочати наш онлайн проект ViceVersa для того, щоб взаємно пізнавати та поширювати культуру двох країн Італії та України. ViceVersa – це латинське поняття, і хоча найпростіший його переклад «навпаки», складається воно із двох слів vicis - історія, подія та vertere – змінювати, перегортати, а ще похідне від vertere – versus може означати поезію, хореографічний прийом. Тому віримо, що цей термін відповідатиме тому, чим ми займатимемось.

На цій веб-сторінці будемо публікувати невеликі статті про все, що складає культуру двох країн – відомих людей, місця, мистецтво, музику, літературу, традиції, історію, кулінарські здібності – те, що створило багату, неповторну та геніальну спадщину двох народів.

Писатимемо українською про Італію та італійською про Україну

Статті або відео, які тут розміщатимемо, будуть невеликими самостійними авторськими роботами, створені згідно зі всіми правилами копірайту. Їх можна буде поширювати, однак не привласнювати, а цитуючи статті, потрібно завжди вказувати автора та веб-сторінку.

Публікуватимемо і переклади творів, або ж їх частини, однак це повинно стосуватися лише класиків італійської та української літератури.

Проект має свій відповідник на сторінці фейсбук – для кращого поширення та обговорення описаних тем.

Запрошуємо до співпраці всіх, хто зацікавлений та бажає вкласти свій внесок у цей проект.

Проект неприбутковий.

Progetto "Viceversa"

Con questo sito web vorremmo cominciare il nostro progetto ViceVersa per conoscere e divulgare reciprocamente la cultura dei due paesi Italia e Ucraina. ViceVersa – è un concetto di lingua latina, che vorrebbe dire "in altro modo", "diversamente. E' composto da due parole: “vicis” – storia, evento e “vertere” – cambiare, volgere, "versus" proveniente dal “vertere” indica anche poesia, trucco coreografico etc. Il termine allora ci sembrava giusto per esprimere quello che desideriamo realizzare in questo progetto.  

Qui, perciò, pubblicheremo piccoli articoli su tutto ciò che compone le ricche culture dei due paesi – personaggi importanti, luoghi, arte, musica, letteratura, tradizioni, storia, abilità culinarie.

Scriveremo in ucraino di Italia e in italiano di Ucraina.

Gli articoli o blog che pubblicheremo dovranno essere piccole composizioni o video d’autore creati secondo tutte le regole di copyright.  Il materiale si potrà condividere condividere ma non appropriarsene. Citando gli articoli, usando le foto o video bisogna sempre indicare l’autore e l’indirizzo della pagina-web.

Il progetto prevede anche traduzioni delle opere o parti di esse, ma queste dovranno riguardare solo i classici della letteratura italiana e ucraina.

E' creata anche pagina facebook per una migliore diffusione e discussione dei temi proposti.

Invitiamo alla collaborazione tutti quelli che sono interessati e desiderano contribuire a questo progetto.

Il progetto non ha fini di lucro.